Lika i värde och rättigheter av Hedlund Thulin Kristina, Greenhill Malin - 9789139108559 - Jure bokhandel

 

 
 
Lika i värde och rättigheter
– Om mänskliga rättigheter
   
 
Författare:Hedlund Thulin Kristina , Greenhill Malin
Titel:Lika i värde och rättigheter – Om mänskliga rättigheter
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:267 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139108559
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 365 SEK exkl. moms

 

Detta är överskådligt och grundläggande om de mänskliga rättigheterna för alla som vill fördjupa sina kunskaper inom området eller som är engagerade i arbetet med att förverkliga dessa idéer. I tydliga korta kapitel behandlas vad mänskliga rättigheter är och hur de utvecklats, folkrätten, de olika internationella konventionerna, hur rättigheterna införlivas, FN:s arbete för mänskliga rättigheter, mänskliga rättigheter i Sverige samt hur arbetet går till. I den tredje, uppdaterade upplagan presenteras FNs beslut år 2006 att upprätta ett råd för mänskliga rättigheter, vilket verkar direkt under generalförsamlingen. Konventionerna om funktionshindrade personer rättigheter och mot påtvingade försvinnanden har också tillkommit. Boken är utgiven i samarbete med Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter.

Innehåll:
1. Om mänskliga rättigheter
2. Om folkrätt
3. Om rättigheterna
4. Om statens ansvar
5. Om det internationella systemet för att förverkliga rättigheterna
6. Om FN:s arbete för mänskliga rättigheter
7. Om de regionala systemen för mänskliga rättigheter
8. Om andra viktiga konventioner och intrument
9. Om mänskliga rättigheter i Sverige
10. Om mänskliga rättigheter i praktiken.
11. Slutord För dig som vill veta mera.
Sökordsregister
 
  © 2017 Jure AB