Prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet - 200708036 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet
   
 
Titel:Prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet
Anmärkning:Se även Ds 2007:15.
Utgivningsår:2007
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708036
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:36
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB