De lege 2007 Eftersyn och eftertanke av Asp Petter - 9789176786765 - Jure bokhandel

 

 
 
De lege 2007 Eftersyn och eftertanke
   
 
Författare:Asp Petter
Titel:De lege 2007 Eftersyn och eftertanke
Utgivningsår:2007
Omfång:322 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176786765
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:De Lege nr. 2007
Ämnesord:Rättshistoria

SLUT på förlag

 

Teologie och juris doktor, Göran Inger, professor emeritus vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, skulle nu ha fyllt 90 år. Göran Inger ägnade, under sitt långa verksamma liv, sin forskning åt rättshistoria i vid mening. År 2007 års volym av De lege ges ut till minne av Göran Ingers gärning. De bidrag som ryms inom bokens pärmar har det gemensamt att de på olika sätt belyser rättsliga företeelser, idéer eller frågor i ett rättshistoriskt perspektiv. Vissa bidrag går mycket långt tillbaka i tiden, medan andra i huvudsak behandlar nittonhundratalets historia, eller till och med nu- eller samtidshistoria. Det händer att det frågas vilken betydelse rättshistoria har för dem som undervisar i gällande rätt och vilket värde tillbakablickar till äldre rätt har för dem, som efter studietiden ägnar sig åt s.k. praktisk verksamhet. Förhoppningsvis kan denna skrift bidra till att påvisa ämnets relevans.
 
  © 2017 Jure AB