Ds 2007:37 Sveriges företagande och konkurrenskraft - 9789138228159 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:37 Sveriges företagande och konkurrenskraft
– Internationell benchmarking
   
 
Titel:Ds 2007:37 Sveriges företagande och konkurrenskraft – Internationell benchmarking
Utgivningsår:2007
Omfång:219 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228159
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:37
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Promemorian syftar till att visa Sveriges position och utveckling jämfört med andra länder inom områden som är viktiga för näringspolitiken. Genom länderjämförelser kan indikationer ges om styrkor och svagheter i Sverige jämfört med andra länder. De område som belyses har direkt eller indirekt inverkan på Sveriges konkurrenskraft och allmänna tillväxtförutsättningar. Urvalet av länder i jämförelserna är i första hand de 23 rikaste OECD-länderna mätt som köpkraftsjusterad BNP per capita.
 
  © 2017 Jure AB