Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer - 200708039 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Utgivningsår:2007
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708039
Serie:Propositioner nr. 2007/08:39
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB