Prop. 2007/08:40 Återförsäkring - 200708040 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:40 Återförsäkring
   
 
Titel:Prop. 2007/08:40 Återförsäkring
Anmärkning:Se även SOU 2003:14 och SOU 2003:84.
Utgivningsår:2007
Omfång:295 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:40
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

Förslagen i propositionen innebär att svenska försäkringsbolag som bara meddelar återförsäkring (återförsäkringsbolag) i högre grad skall omfattas av samma rörelseregler som gäller för direkt försäkring. Förslaget innebär att EG-direktivet om återförsäkring genomförs i svensk rätt.

Utländska försäkringsgivare skall som huvudregel tillämpa motsvarande bestämmelser som svenska försäkringsbolag när de driver återförsäkringsverksamhet i Sverige. På samma sätt som för direkt försäkring görs dock en skillnad mellan försäkringsgivare från annat EES-land, som i huvudsak omfattas av hemlandets regler, och försäkringsgivare från tredje land, som i större omfattning skall omfattas av svenska regler.
 
  © 2017 Jure AB