Rembursrätt av Gorton Lars - 9118070426 - Jure bokhandel

 

 
 
Rembursrätt
   
 
Författare:Gorton Lars
Titel:Rembursrätt
Utgivningsår:1980
Omfång:473 sid.
Förlag:Norstedts
ISBN:9118070426
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 102
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Remburs är ett betalnings- och säkerhetsinstrument som främst används i samband med internationella köp och då i skärningspunkten mellan köp, transporter, försäkring och finansiering. Rembursen har dock i allt högre grad kommit att användas som ett alternativ till bankgarantier, vilket förorsakat vissa problem.

I denna bok redogörs för de många olika frågeställningar som förekommer när det gäller dels rembursens traditionella användningsområde, dels det utnyttjande av rembursen som har förekommit under senare år. Vidare belyses den förändring som har skett i transportmönster och dokumentrutiner, vilket har haft stor betydelse även för rembursarrangemanget.
 
  © 2017 Jure AB