FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter - 9789138324134 - Jure bokhandel

 

 
 
FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter
   
 
Titel:FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter
Utgivningsår:2008
Omfång:119 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138324134
Ämnesord:Internationell rätt

SLUT på förlag

 

Denna skrift innehåller den svenska översättningarna av FN:s allmänna fökrlaring om de mänskliga rättigheterna och de sex centrala FN-konventionerna och deras fakultativa protokoll på området.

De olika delarna är:
- Allmänna förklaringar om mänskliga rättigheter
- Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
- Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
- Internationell konventionom avskaffande av alla former av rasdiskriminering
- Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
- Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
- Konvention om barnets rättigheter
 
  © 2017 Jure AB