Prop. 2007/08:37 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel - 200708037 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:37 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel
   
 
Titel:Prop. 2007/08:37 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel
Utgivningsår:2007
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:37
Ämnesord:EU-rätt , Krediträtt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB