Europeiska människorättskonventionen av Pellonpää Matti - 9789521410147 - Jure bokhandel

 

 
 
Europeiska människorättskonventionen
   
 
Författare:Pellonpää Matti
Titel:Europeiska människorättskonventionen
Utgivningsår:2007
Omfång:722 sid.
Förlag:Talentum
ISBN:9789521410147
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Internationell rätt

SLUT på förlag

 

Europeiska människorättskonventionens betydelse ökar stadigt även inom finsk rättskipning och myndighetsverksamhet. Konventionen tryggar bl.a. rätten till frihet och säkerhet samt rätten till rättvis rättegång samtidigt som den förbjuder tortyr och diskriminering. De rättigheter som konventionen tryggar behandlas i belysning av Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis.

I boken behandlas också det internationella övervakningssystem som konventionen har skapat samt konventionens ställning i nationell rätt och inom EU-rätten. Den svenskspråkiga upplagan är en uppdaterad översättning av den fjärde finskspråkiga upplagan av samma verk (utgivningsår 2005). I denna upplaga beaktas även den senaste utvecklingen inom rättspraxis samt de processuella reformer som har ägt rum efter utgivningen av den senaste finskspråkiga upplagan. Dessutom behandlas vissa nära förestående reformer.

Författaren är förvaltningsråd vid högsta förvaltningsdomstolen i Finland och har tidigare varit ledamot av såväl Europeiska människorättskommissionen som Europeiska människorättsdomstolen.
 
  © 2017 Jure AB