Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna av Pålsson Lennart - 9789139013853 - Jure bokhandel

 

 
 
Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna
– Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga tvister inom EU/EFTA-området
   
 
Författare:Pålsson Lennart
Titel:Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna – Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga tvister inom EU/EFTA-området
Anmärkning: Tidigare titel: Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:410 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013853
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 194
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en systematisk framställning av Bryssel I-förordningen som beaktar konventionerna på området, såväl avtalet med Danmark som trädde i kraft den 1 juli 2007 och Lugano II som kan träda i kraft i början på år 2010.

Den andra upplagan är omarbetad och uppdaterad med hänsyn till rättspraxis, lagändringar och litteratur, i synnerhet har EG-domstolens tolkningsavgöranden genomgående beaktats. Särskilt är denna praxis rörande Brysselkonventionen av avgörande betydelse för tolkningen av Luganokonventionen och står sig till största delen även när det gäller tolkningen av Bryssel I-förordningen.

Genom Bryssel I-förordningen och konventionerna har gemensamma regler om domstols behörighet och om "fri rörlighet för domar" i privaträttsliga tvister införts i EU- och EFTA-staterna. Härigenom har dessa stater i väsentliga hänseenden kommit att utgöra ett enda jurisdiktionsområde. I svensk rätt har de nämnda regelverken medfört en djupgående omvandling och europeisering av den internationella processrättens mest centrala delar. De har också stor praktisk betydelse för svensk utrikeshandel.
 
  © 2017 Jure AB