Ds 2008:10 Insatser för att öka intresset för ingenjörsyrket - 9789138229095 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:10 Insatser för att öka intresset för ingenjörsyrket
– Rapport från Globaliseringsrådet
   
 
Titel:Ds 2008:10 Insatser för att öka intresset för ingenjörsyrket – Rapport från Globaliseringsrådet
Utgivningsår:2008
Omfång:13 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229095
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:10
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

Enligt Globaliseringsrådets bedömning är risken stor för att Sverige kommer att få brist på ingenjörer i framtiden. I vissa branscher är bristen ett faktum redan nu. Men på de tekniska högskolorna är det svårt att fylla kurserna. Intresset för att bli ingenjör har gått ner kraftigt. Flera åtgärder krävs av statsmakterna för att, tillsammans med andra goda krafter, säkerställa tillgången på ingenjörer. En viktig faktor är uppläggningen av den naturvetenskapliga undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Säkert spelar de ekonomiska villkoren in, vilka staten kan påverka exempelvis genom studiemedels- och skattereformer. En idé, som visat sig framgångsrik i Danmark, är en kampanj för att öka intresset för ingenjörsutbildningarna. Globaliseringsrådet föreslår att en sådan kampanj - med saklig information om vad yrket innebär, vilka möjligheter utbildningarna ger etc. - genomförs också i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB