Regeringens skrivelse 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorism - 200708064 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorism
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorism
Utgivningsår:2008
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708064
Serie:Propositioner nr. 2007/08:64
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB