Ds 2008:9 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder - 9789138229071 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:9 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder
   
 
Titel:Ds 2008:9 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:141.
Utgivningsår:2008
Omfång:133 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229071
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:9
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

Inom EU har det utarbetats ett utkast till rambeslut om en europeisk bevishämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som skall användas i straffrättsliga förfaranden. Rambeslutet syftar till att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att inhämta bevis som finns i en annan medlemsstat. I promemorian föreslås att Sverige skall anta rambeslutet.
 
  © 2017 Jure AB