ICC UCP 600 ICC:s Rembursregler Swe/Eng - 9789197662109 - Jure bokhandel

 

 
 
ICC UCP 600 ICC:s Rembursregler Swe/Eng
– ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
   
 
Titel:ICC UCP 600 ICC:s Rembursregler Swe/Eng – ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
Anmärkning:2007 Revision. Engelsk och svensk text.
Utgivningsår:2007
Omfång:104 sid.
Förlag:ICC
ISBN:9789197662109
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:ICC nr. 600
Serie:ICC Sweden nr. 1600
Ämnesord:Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 440 SEK exkl. moms

 

UCP används i remburstransaktioner världen över och är utan tvekan det mest framgångsrika regelverket för handel som näringslivet någonsin har tagit fram, UCP lanserades första gången 1933 när ICC i syfte att ersätta motstridiga regler i olika länder tog fram ett regelverk för att skapa harmonisering på området.

UCP utgör idag den enda internationella standarden för remburser. Detta regelverk är i högsta grad levande. ICC Banking Commission erbjuder användare av UCP 600 möjligheten att få officiella tolkningar av reglerna når konkreta frågor uppstår remburshanteringen. UCP 600 kompletteras av publikationen International Standard Banking Practice - ISBP - som utgör en kodifiering av etablerad internationell bankpraxis rörande granskning av dokument under remburser.

Denna bok innehåller ICC:s Rembursregler UCP 600 i fulltext på engelska och svenska.

Boken innehåller även Version 1.1 av eUCP - ICC:s supplement till UCP för elektroniska presentationer.

UCP 600 gäller från 1 juli 2007 och kommer under lång tid att utgöra standarden för banker, importörer/ exportörer, advokater och andra som kommer i kontakt med remburser.

 
  © 2017 Jure AB