Ds 2008:16 Arbetsmiljön och utanförskapet - 9789138229255 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:16 Arbetsmiljön och utanförskapet
– en tankeram för den framtida arbetsmiljöpolitiken
   
 
Titel:Ds 2008:16 Arbetsmiljön och utanförskapet – en tankeram för den framtida arbetsmiljöpolitiken
Utgivningsår:2008
Omfång:147 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229255
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:16
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

Mer än en person i veckan dog förra året i arbetsrelaterade olyckor i Sverige och det finns beräkningar som visar att de samhällsekonomiska kostnaderna enbart för arbetsbetingade långtidssjukskrivningar och stress uppgår till runt 50 miljarder kronor per år. Med tankeramen som grund kommer en bred diskussion och dialog nu att föras med berörda parter och aktörer inom området. Inom kort bjuds arbetsmarknadens parter in till ett samråd. Avsikten är att dessa diskussioner och samråd skall ge ett fördjupat underlag för en strategi och handlingsplan för den framtida arbetsmiljöpolitiken. Sammanfattningsvis finns två viktiga uppgifter för den framtida arbetsmiljöpolitiken: att bidra till den samlade jobbpolitiken och att lyfta fram arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft.
 
  © 2017 Jure AB