Prop. 2007/08:59 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag - 200708059 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:59 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag
   
 
Titel:Prop. 2007/08:59 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag
Utgivningsår:2008
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708059
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:59
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB