Prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område - 200708107 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
   
 
Titel:Prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
Anmärkning:Se även SOU 2007:20.
Utgivningsår:2008
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:107
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB