Regeringens skrivelse 2007/08:67 Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter - 200708067 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2007/08:67 Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:67 Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter
Utgivningsår:2008
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708067
Serie:Propositioner nr. 2007/08:67
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB