Regeringens skrivelse 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 - 200708081 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008
Utgivningsår:2008
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708081
Serie:Propositioner nr. 2007/08:81
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB