Regeringens skrivelse 2007/08:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2007 - 200708082 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2007/08:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2007
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2007
Utgivningsår:2008
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708082
Serie:Propositioner nr. 2007/08:82
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB