Prop. 2007/08:65 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m. - 200708065 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:65 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:65 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m.
Anmärkning:Se även Ds 2007:44 och SOU 2006:44.
Utgivningsår:2008
Omfång:131 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708065
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:65
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB