Prop. 2007/08:69 ILO:s konvention om ett ramverk för främjande av arbetsmilj, m.m. - 200708069 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:69 ILO:s konvention om ett ramverk för främjande av arbetsmilj, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:69 ILO:s konvention om ett ramverk för främjande av arbetsmilj, m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:69
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB