Ds 2008:21 Stranden - en värdefull miljö - 9789138229446 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:21 Stranden - en värdefull miljö
   
 
Titel:Ds 2008:21 Stranden - en värdefull miljö
Utgivningsår:2008
Omfång:190 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229446
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:21
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag på reform av strandskyddet för att säkerställa strandskyddets syften, bättre lokal och regional förankring samt utvecklingsmöjligheter för landsbygdsområden.
 
  © 2017 Jure AB