Ds 2000:65 Alternativ finansiering genom partnerskap - 9138213494 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:65 Alternativ finansiering genom partnerskap
– Ett nytt sätt attt finansiera investeringar i vägar och järnvägar
   
 
Titel:Ds 2000:65 Alternativ finansiering genom partnerskap – Ett nytt sätt attt finansiera investeringar i vägar och järnvägar
Utgivningsår:2000
Omfång:147 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213494
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:65
Ämnesord:Övrigt

Pris: 128 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en modell för finansiering av infrastruktur som innebär att staten uppdrar åt den privata sektorn att ansvara för såväl byggande som drift och underhåll av väg eller järnväg. Uppdraget innefattar även att ansvara för finansieringen. Det förutsätts att ett sådant uppdrag skall regleras i ett projektavtal i form av ett partnerskapsprojekt.
 
  © 2017 Jure AB