Ds 2008:17 Remissammanställning - 9789138229347 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:17 Remissammanställning
– Ansvarskommitténs betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)
   
 
Titel:Ds 2008:17 Remissammanställning – Ansvarskommitténs betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)
Anmärkning:Inklusive CD-romskiva.
Utgivningsår:2008
Omfång:525 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229347
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:17
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 488 SEK exkl. moms

 

Vad ansåg remissinstanserna om "Svegforsutredningen"?
Detta är en sammanställning av remissinstansernas yttranden till utredningen Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10.
 
  © 2017 Jure AB