Ds 2008:24 Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv - 9789138229545 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:24 Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv
   
 
Titel:Ds 2008:24 Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv
Utgivningsår:2008
Omfång:123 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229545
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:24
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om ett bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv 92/57/EEG, bl.a. mot bakgrund av ett av Europeiska kommissionen initierat, alltjämt pågående överträdelseärende
Förslagen bygger vidare på det arbete som utfördes av Utredningen om arbetsmiljölagen (SOU 2007:43) vars förslag omarbetats av en arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsdepartementet.
 
  © 2017 Jure AB