Ds 2008:25 Nya villkor för presstödet - 9789138229552 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:25 Nya villkor för presstödet
   
 
Titel:Ds 2008:25 Nya villkor för presstödet
Utgivningsår:2008
Omfång:41 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229552
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:25
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

Det bedöms i promemorian att vissa av bestämmelserna som reglerar driftsstödet i presstödsförordningen (1990:524) bör ändras för att bli förenliga med EG-fördragets regler om statligt stöd. Ändringarna i reglerna om driftsstöd till dagstidningar föreslås börja gälla den 1 januari 2009 efter att ha anmälts och godkänts av Europeiska kommissionen.
 
  © 2017 Jure AB