Regeringens skrivelse 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet - 200708131 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet
Utgivningsår:2008
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708131
Serie:Propositioner nr. 2007/08:131
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB