Ds 2008:33 Kompletterande bestämmelser till EG:s förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m. - 9789138229804 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:33 Kompletterande bestämmelser till EG:s förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
   
 
Titel:Ds 2008:33 Kompletterande bestämmelser till EG:s förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:52 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229804
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:33
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till en särskild lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls.
 
  © 2017 Jure AB