Prop. 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken - 200708157 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
   
 
Titel:Prop. 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
Utgivningsår:2008
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708157
Serie:Propositioner nr. 2007/08:157
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB