Ds 2008:37 Sveriges antagande av rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism - 9789138229897 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:37 Sveriges antagande av rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
   
 
Titel:Ds 2008:37 Sveriges antagande av rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
Utgivningsår:2008
Omfång:89 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229897
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:37
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I promemorian görs bedömningen att regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna ett inom Europeiska unionen framförhandlat utkast till rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. Det nu framförhandlade rambeslutet innebär huvudsakligen att definitioner av offentlig uppmaning till terroristbrott, rekrytering för terroristsyften samt utbildning för terroristsyften införs i 2002 års rambeslut tillsammans med förpliktelse för medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att dessa handlingar skall betraktas som brott med anknytning till terrorisverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB