Licensavtal i EU av Lidgard Hans Henrik - 9139100286 - Jure bokhandel

 

 
 
Licensavtal i EU
– kommentar till kommissionens förordning 240/96 om tillämpning av Romfördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring
   
 
Författare:Lidgard Hans Henrik
Titel:Licensavtal i EU – kommentar till kommissionens förordning 240/96 om tillämpning av Romfördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring
Utgivningsår:1997
Omfång:479 sid.
Förlag:Publica
ISBN:9139100286
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

De nya EU-reglerna för licensiering av patent, know-how och anknutna rättigheter trädde i kraft i april 1996. I boken kommenteras teknikförordningen mot bakgrund av en omfattande gemenskapspraxis. Konkreta avtalssituationer ställs mot regelsystemet. Parallellimportsproblematiken lyfts fram liksom de gränser Romfördragets förbud mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av en dominerande ställning sätter. I det särskilda avsnittet om procedurfrågor behandlas bl.a. möjligheterna till summarisk undantagsanmälan och privat skadeståndstalan. Boken inleds med en kronologisk och kategoriserad förteckning över viktiga rättsfall som har anknytning till licensiering, immaterialrätt eller fria varurörelser och som avslutning finns flera register för rättsfall, litteratur och lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB