Prop. 2007/08:164 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, ena sidan, och Republikanen Montenegro, den andra - 200708164 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:164 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, ena sidan, och Republikanen Montenegro, den andra
   
 
Titel:Prop. 2007/08:164 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, ena sidan, och Republikanen Montenegro, den andra
Utgivningsår:2008
Omfång:660 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708164
Serie:Propositioner nr. 2007/08:164
Ämnesord:EU-rtt

Pris: 304 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB