Ds 2008:36 Fler i arbete - 9789138229873 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:36 Fler i arbete
– grunden för framtidens välfärd
   
 
Titel:Ds 2008:36 Fler i arbete – grunden för framtidens välfärd
Utgivningsår:2008
Omfång:101 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229873
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:36
Ämnesord:Övrigt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

För att kunna bibehålla dagens välfärdssystem även i framtiden krävs att det totala antalet arbetade timmar ökar. Åtgärder som ökar arbetsutbudet måste vidtas redan nu. I dagsläget finns potential att öka antalet arbetade timmar främst i fyra grupper: unga, äldre, personer med utländsk bakgrund och kvinnor. Under de kommande decennierna kommer andelen äldre av befolkningen att öka. När andelen äldre stiger ökar behovet av välfärdstjänster, samtidigt som försörjningsbördan för den arbetande delen av befolkningen växer.

Om det ökade antalet timmar inte ökar är det inte självklart att dagens välfärdssystem kan upprätthållas i framtiden. Därför krävs att åtgärder som ökar arbetsutbudet vidtas redan nu.
 
  © 2017 Jure AB