Ds 2008:43 Gör Sverige till ett elbilens pionjärland - 9789138230046 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:43 Gör Sverige till ett elbilens pionjärland
   
 
Titel:Ds 2008:43 Gör Sverige till ett elbilens pionjärland
Utgivningsår:2008
Omfång:19 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230046
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:43
Ämnesord:Övrigt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

Detta är en rapport från Globaliseringsrådet som handlar om möjligheterna att driva bilparken med mycket mindre - och på sikt helt utan - koldioxidutsläpp. Idag drivs våra personbilar, bussar och lastbilar till 95 % med olja. Om vi kunde göra något åt detta, skulle mycket vara vunnet när det gäller att minska klimatpåverkan.

Globaliseringsrådet uppmärksammar bl.a. annat elens överlägsna energieffektivitet och det faktum att svensk el produceras så gott som koldioxidfritt och att Sverige prognostiseras ha överskott på el under rätt många år framåt. Allt fler experter menar att vi nu står inför ett systemskifte där vi går från förbränningsmotorn som viktigaste kraftkälla i våra fordon till elmotorer.
 
  © 2017 Jure AB