Prop. 2007/08:161 Företagshypotek - en bättre säkerhet för lån till företag - 200708161 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:161 Företagshypotek - en bättre säkerhet för lån till företag
   
 
Titel:Prop. 2007/08:161 Företagshypotek - en bättre säkerhet för lån till företag
Anmärkning:Se även SOU 2007:71.
Utgivningsår:2008
Omfång:138 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:161
Ämnesord:Krediträtt , Insolvensrätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en reformering av det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån. Syftet är att förstärka säkerheten, så att det blir lättare för företag att låna pengar.
 
  © 2017 Jure AB