Ds 2008:46 Direktivet om aktieägares rättigheter - 9789138230114 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:46 Direktivet om aktieägares rättigheter
– förslag till genomförandeåtgärder
   
 
Titel:Ds 2008:46 Direktivet om aktieägares rättigheter – förslag till genomförandeåtgärder
Utgivningsår:2008
Omfång:111 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230114
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:46
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås vissa ändringar i aktiebolagslagens och försäkringsrörelselagens regler om bolagsstämma. Förslagen föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om aktieägares rättigheter. Direktivet trädde i kraft den 3 augusti 2007 och skall vara genomfört senast den 3 augusti 2009.
 
  © 2017 Jure AB