Demokratirådets rapport 2008 - Medierna: folkets röst? av Petersson Olof, Bennett W. Lance, Donsbach Wolfgang , Holmberg Sören, Holtz-Bacha Christina, Lund Anker Brink, Sepstrup Preben, Splichal Slavko, Strömbäck Jesper - 9789185695706 - Jure bokhandel

 

 
 
Demokratirådets rapport 2008 - Medierna: folkets röst?
   
 
Författare:Petersson Olof , Bennett W. Lance , Donsbach Wolfgang , Holmberg Sören , Holtz-Bacha Christina , Lund Anker Brink , Sepstrup Preben , Splichal Slavko , Strömbäck Jesper
Titel:Demokratirådets rapport 2008 - Medierna: folkets röst?
Utgivningsår:2008
Omfång:218 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695706
Serie:Demoktratirådets rapport nr. 2008
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 217 SEK exkl. moms

 

Har medierna blivit folkets främsta företrädare? Opinionsmätningar är i dag ett viktigt inslag i den politiska vardagen. Demokratirådet 2008 undersöker hur medierna fungerar som förmedlare av folkets röst.

Mediernas mätningar av folkopinionen påverkar både valrörelserna och den politiska debatten mellan valen. Ofta spelar medierna en trippelroll, som beställare, förmedlare och uttolkare av opinionsmätningar.

En ny forskarantologi diskuterar samspelet mellan medier och opinionsundersökningar.


Medverkande forskare:

Olof Petersson (red.)
Professor, forskningsledare, SNS

Lance Bennett
Professor, Department of Communication & Political Science
University of Washington, Seattle

Anker Brink Lund
Professor, Center for Business and Politics
Handelshøjskolen i København

Preben Sepstrup
Lektor, Institut for Informations- och Medievidenskab
Aarhus Universitet

Wolfgang Donsbach
Professor, Institut für Kommunikationswissenschaft
Technische Universität Dresden

Sören Holmberg
Professor, Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet

Christina Holtz-Bacha
Professor, Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft
Sozialwissenschaftliches Institut, Erlangen

Slavko Splichal
Professor, Faculty of Social Sciences
University of Ljubljana

Jesper Strömbäck
Professor, Institutionen för informationsteknologi och medier
Mittuniversitetet, Sundsvall
 
  © 2017 Jure AB