Prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget - Del 2 - 2007081682 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget - Del 2
– Bilagor
   
 
Titel:Prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget - Del 2 – Bilagor
Anmärkning:Se även Del 1 samt Ds 2007:48 del 1 och 2.
Utgivningsår:2008
Omfång:410 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:2007081682
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:168
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 218 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB