Regeringens skrivelse 2007/08:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande - 200708120 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2007/08:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande
Utgivningsår:2008
Omfång:131 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708120
Serie:Propositioner nr. 2007/08:120
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB