Ds 2008:62 En arbetslöshetsförsäkring för arbete - 9789138230411 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:62 En arbetslöshetsförsäkring för arbete
   
 
Titel:Ds 2008:62 En arbetslöshetsförsäkring för arbete
Utgivningsår:2008
Omfång:28 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230411
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:62
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

Här presenteras regeringens förslag som syftar till att stärka arbetslinjen, samt arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring. Förslaget innebär bland annat följande:
- arbetsvillkoren som skall vara uppfyllt för att man skall ha rätt till arbetslöshetsersättning skärps
- den sk. överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas som huvudregel till fem år
- möjligheten att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom studier avskaffas
- arbetslöshetsersättningen skall lämnas med 80 % av den sökandes tidigare förvärsinkomster upp till ett visst belopp under de 200 första ersättningsdagarna. Därefter sänks ersättningen.
- ersättningen beräknas på normalarbetstiden de senaste tolv månaderna
 
  © 2017 Jure AB