Ds 2008:61 Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen - 9789138230404 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:61 Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2008:61 Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen
Utgivningsår:2008
Omfång:36 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230404
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:61
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att den nuvarande finansieringsavgiften kompletteras med en förhöjd finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna åläggs att betala till staten.
 
  © 2017 Jure AB