En bok i folkrätt av Sevastik Per, m. fl. - 9789139203889 - Jure bokhandel

 

 
 
En bok i folkrätt
   
 
Författare:Sevastik Per , m. fl.
Titel:En bok i folkrätt
Utgivningsår:2009
Omfång:379 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139203889
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 503 SEK exkl. moms

 

En bok i folkrätt redogör på ett överskådligt sätt för folkrättens karaktär och spelregler. Boken innehåller en rad exempel från den världspolitiska scenen. Här finns kapitel som behandlar folkrättens doktrin, källor, subjekt och internationella organisationer. Vidare följer kapitel om vilka folkrättsliga regler som gäller för statsansvar, immunitet, erkännandefrågor och statssuccession. I boken diskuteras också vilka regler som gäller under krig och fred, om mänskliga rättigheter, migrations och flyktingrätt, internationell miljörätt samt andra aktuella folkrättsliga frågor. Författarna redogör både för uttalanden om gällande rätt och för uttalanden om rätten såsom man önskar se den utformad för framtiden. En bok i folkrätt vänder sig till en bred läsekrets som studenter, yrkesverksamma och andra med intresse för ämnet.
 
  © 2017 Jure AB