Regeringens skrivelse 2008/09:8 Kontroll av postförsändelser - 200809008 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:8 Kontroll av postförsändelser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:8 Kontroll av postförsändelser
Utgivningsår:2008
Omfång:6 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809008
Serie:Propositioner nr. 2008/09:8
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter har tillämpats under 2007.
 
  © 2017 Jure AB