Prop. 2008/09:10 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation - 200809010 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:10 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation
   
 
Titel:Prop. 2008/09:10 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation
Utgivningsår:2008
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809010
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:10
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Huvuddelen av förslagen utgörs av redaktionella anpassningar av fartygssäkerhetslagen (2003:364) till EG-förordningen om genomförande av internationella säkerhetsorganisationskoden. Anpassningarna innebär inte några förändringar i sak för de fartyg och rederier som i dag omfattas av bestämmelserna om godkänd säkerhetsorganisation.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 mars 2009.
 
  © 2017 Jure AB