Ds 2008:72 Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU - 9789138230602 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:72 Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU
   
 
Titel:Ds 2008:72 Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU
Utgivningsår:2008
Omfång:96 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230602
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:72
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

Ett rambeslut har på svenskt initiativ antagits inom EU om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i medlemsstaterna. Denna promemoria innehåller en bedömning av vilken tillämpningsreglering som behövs för att genomföra rambeslutet i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB