Prop. 2008/09:19 Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder - 200809019 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:19 Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder
   
 
Titel:Prop. 2008/09:19 Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder
Utgivningsår:2008
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809019
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:19
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen redovisas en bedömning av vilken lagstiftning som behövs för att genomföra ett rambeslut som utarbetats inom Europeiska unionen om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder. Rambeslutet uppställer regler för att överflytta verkställigheten av icke frihetsberövande påföljder utdömda i en medlemsstat till den medlemsstat där den dömde har sin hemvist. Propositionen föreslår att utkastet till rambeslut ska godkännas av riksdagen, men lägger inte fram förslag till lagstifning.
 
  © 2017 Jure AB