Prop. 2008/09:49 Utvidgning av insättningsgarantin - 200809049 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:49 Utvidgning av insättningsgarantin
   
 
Titel:Prop. 2008/09:49 Utvidgning av insättningsgarantin
Utgivningsår:2008
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809049
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:49
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att den svenska insättningsgarantin från och med i dag utvidgas till att omfatta fler bankkonton än enligt gällande regler. Förslaget innebär att inte bara transaktionskonton utan även sparkonton omfattas. I dag omfattas sparkonton av insättningsgarantin bara under vissa förutsättningar. Regeringen föreslår också att medel som har satts in på ett konto inte behöver vara nominellt bestämda för att omfattas av garantin. Detta innebär t.ex. att garantin - till skillnad från gällande rätt - omfattar även konton vars behållning varierar med rådande marknadsräntor. Regeringen föreslår vidare att ersättningsrätten enligt garantin ska dubbleras. Det betyder att den höjs från 250 000 kronor till 500 000 kronor.
 
  © 2017 Jure AB