Regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik - 200809033 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik
Utgivningsår:2008
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809033
Serie:Propositioner nr. 2008/09:33
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisas den svenska migrations- och asylpolitiken och statistiska uppgifter för perioden 1 januari 2007 - 30 juni 2008.
 
  © 2017 Jure AB